QUY ĐỊNH VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN
Nhằm giúp khách hàng hiểu hơn về quy trình làm việc và hình thức thanh toán cho mỗi công trình, ICEP DECOR xin đưa ra mốc thời gian tương đối, áp dụng cho mọi công trình nội thất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh như sau:
Quy trình làm việc:
– Thời gian thiết kế: từ 7 ngày.
– Thời gian sản xuất: từ 20 ngày.
– Vận chuyển lắp đặt: từ 5 ngày.
Thời gian thanh toán:
– Lần 1: 30% giá trị đơn hàng ngay sau khi kí hợp đồng.
– Lần 2: 30% giá trị đơn hàng sau khi hàng được sản xuất xong và đã được tập kết tại nhà khách hàng.
– Lần 3: 40% giá trị đơn hàng còn lại sau khi nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.
Lưu ý: Đối với những đơn hàng ngoại tỉnh thì thời gian có thể sẽ lâu hơn từ 1 -3 ngày tùy vào khoảng cách. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ đảm bảo tiến độ thi công để không ảnh hưởng tới chất lượng công trình.